محصولات شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان

تولید انواع نسوزهای تخصصی مورد مصرف در صنایع فولاد ,فلزات,غیر آهنی بویژه سایت صنعتی است ،
آلومینیوم,سیمان,پتروشیمی,کاشی,چینی بهداشتی و…با ماشین آلات و تکنولوژی ایتالیایی 

ارائه بهترین

شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان

شرکت نسوزهای پیشرفته چینندگان تولیدکننده انواع  نسوزهای تخصصی مورد مصرف در صنایع فولاد ,فلزات,غیر آهنی بویژه
آلومینیوم,سیمان,پتروشیمی,کاشی,وچینی بهداشتی و…با ماشین آلات و تکنولوژی ایتالیایی در شهرک صنعتی سرامیک مرند می باشد.

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

2000+مشتری راضی
39محصول
2045+پروژه

دریافت مشاوره از کارشناسان شرکت